Domain

Domain Registration

Domain Registration
จดทะเบียนโดเมน

วิธีการจดทะเบียนโดเมน

  • ตรวจสอบชื่อโดเมนที่ต้องการว่า ยังว่างอยู่หรือไม่
  • เลือกโดเมนที่ยังว่างอยู่ แล้วแจ้งมาที่อีเมล์ support@ndesign.in.th

ค่าบริการจดทะเบียนโดเมน

  • โดเมน .in.th 440 บาท/ปี
  • โดเมน .co.th 800 บาท/ปี
  • โดเมน .com 420 บาท/ปี
  • โดเมน .net .org .biz .info 480 บาท/ปี

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมน

  • โดเมน .com .net .org .biz .info ไม่ต้องใช้หลักฐานใดๆ ประกอบการจดทะเบียน
  • โดเมน .in.th ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประกอบการจดทะเบียน
  • โดเมน .co.th ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมประทับตรา

*** การจดทะเบียนโดเมน .TH ***
THNIC. เป็นผู้ดูแลโดเมน .TH ทั้งหมด ดังนั้นการจดทะเบียน .TH ใดๆ จึงต้องระบุ Registrar ในฟอร์มสั่งซื้อเป็น THNIC. การตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียน และเอกสารย้ายโดเมน จะอยู่ที่ THNIC ทั้งหมด เวลาจดทะเบียนโดเมน เราจะขอเอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนจากท่าน เพื่อส่งต่อให้กับทาง THNIC. การพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ เช่้น สามารถจดโดเมนชื่อนี้ได้หรือไม่ สิทธิขาดอยู่ที่ THNIC. เราเป็นเพียงผู้ดำเนินการแทนท่าน ในการรับจดทะเบียนโดเมน .TH เท่านั้น แต่ไม่มีอำนาจในการอนุมัต หรือไม่อนุมัตโดเมนใดๆ


Related Service